Din pension är i fara!

Risken är överhängande att du som svensk kommer att få en mycket låg statlig pension och därmed kommer att tvingas framleva dina sista dagar som fattigpensionär. Därutöver riskerar även pensionen från din arbetsgivare bli lägre än förutspått på grund av det låga ränteläget. I takt med att statens ekonomi går allt sämre ökar risken för extra skatter på tjänstepension och en ökad skatt på eget sparande.

Pensionstiden är en del av livets goda då belöningen skall ske för många års umbäranden och hårt arbete. Tyvärr har den ekonomiska utvecklingen i västvärlden blivit en besvikelse och risken är nu stor att pensionstiden blir en besvikelse för den som hade hoppats på att kunna leva ett behagligt liv efter många års slit. Nuvarande generation är den första generationen som kommer att få en sämre pension än sina föräldrar.

Som tur är finns det egna åtgärder du kan vidta så att du fortfarande kan se fram emot pensionsåldern som en av livets ljuspunkter med möjligheter att resa och åldras i lugn och ro. Du måste helt enkelt börja spara mer själv.

En av de enklaste lösningarna är att öppna ett så kallat Investeringssparkonto (ISK) som just nu är väldigt skatteförmånligt och sedan köpa aktiebaserade indexfonder med låga avgifter. Om du trivs med ditt arbete kan du även skjuta upp pensionsdagen så du behöver spara mindre.

Om du skall vara helt säker på att få en guldkant på dina äldre dagar måste du alltså själv agera och skaffa dig ett eget sparande, detta bör även vara skyddat så att du är säker på att dina pengar förblir dina pengar. Detta kan ske genom en internationell kapitalförsäkring. Observera att dessa lösningar är helt lagliga men har ofta högre avgifter och du kan fortfarande ha skattskyldighet beroende på var du bor. Trots högre avgifter är det ändå värt att sätta av en del av dina tillgångar i en sådan lösning så du är helt säker på att denna del av dina pengar finns kvar när du och din familj behöver dem.

Jag, Magnus Jacobsson, skriver detta såsom expert på finansmarknaden och på att bedöma olika länders ekonomi utifrån ett internationellt perspektiv. Som kapitalförvaltare med mycket lång erfarenhet att analysera olika länders utveckling ser jag att Sverige står inför mycket stora utmaningar och risken är tyvärr väldigt hög för ett misslyckande där stora delar av Sveriges unika välfärdsystem snabbt försvinner.

Många skatter i Sverige kommer att höjas när staten behöver mer pengar för att täcka sina underskott. Inte så roligt att av ”rättviseskäl” behöva betala en ”solidaritetsskatt” på 10 -30% av de besparingar som du fått ihop under många års arbete. Redan nu har Internationella valutafonden flaggat för att sådana lösningar inom Europa kan behövas i framtiden när olika staters underskott blir för stora.

Som du antagligen redan börjat inse under senare år, är tiden förbi med det svenska folkhemmet där staten stod mycket av ansvaret och människan slapp ta ett eget ansvar för sitt sparande och helt kunde förlita sig på staten. Gå in på fliken Problemet för att få mer information om hur systemet urholkas.

Kontakta mig på info@protectuspension.com så kan jag anvisa en lämplig kontakt som kan ge råd om hur du skall hitta en bra lösning för att säkra ditt långsiktiga sparande vare sig det gäller en lämplig finansiell lösning, såsom en utländsk kapitalförsäkring eller emigration till ett land med faciliter som passar dina förväntningar och livsstil.